Xin chào!

Z-Library là một trong số những thư viện trực tuyến lớn nhất thế giới. Chúng tôi hướng tới việc đưa việc tiếp cận văn học tới mọi người. Ngày nay,Z-Library chứa hơn 11,179,413 sách và 84,837,000 báo Các máy chủ Z-Library được đặt trên toàn thế giới: ở Mỹ, Nga, Đức, Phần Lan, Malaysia và Luxemburg. Dung lượng dữ liệu được lưu trữ hiện nay là hơn 220 TB! Mỗi tháng, có hàng triệu người sử dụng Z-Library với nhu cầu của mình, nghĩa là chúng tôi đang đi đúng hướng! Nhưng nếu không có hỗ trợ của bạn, chúng tôi không thể đạt được những mục tiêu đã đặt ra.

Chỉ nhờ sự hỗ trợ của bạn trong 6 tháng qua, những cập nhật quan trọng sau đây đã được thực hiện: giao diện chỉnh sửa dành cho người dùng, tạo nhóm quản trị viên lớn để nâng cao chất lượng bộ sưu tập sách; làm các đề mục sách cho các mục, thêm vào hơn 100 ngôn ngữ và làm cho ứng dụng trên Android của chúng tôi có 27 ngôn ngữ. Ngoài ra còn có nhiều điều cải thiện nhìn thấy được: làm lại phần yêu cầu sách, thiết kế mới của thư Z-Library, làm các trang “Phần tải lên của tôi” và “Thêm sách” trở nên tốt hơn, thay đổi giao diện chức năng “Liên lạc về vấn đề”. Ngoài ra, hang loạt vấn đề không nhận thấy bằng mắt thường nhưng quan trọng về mặt kỹ thuật cũng đã được thực hiện. Sự hỗ trợ tích cực của cách bạn mang lại sức mạnh cho nhóm chúng tôi và cổ vũ chúng tôi lao động. Mỗi dollar quyên góp được đối với chúng tôi không chỉ là tiền mà còn là bằng chứng rằng dự án của chúng tôi thực sự cần thiết với bạn!

Z-Library đây là dự án phi lợi nhuân thực hiện theo kinh phí của những người sáng lập và sự hỗ trợ của bạn. Hôm nay (15 tháng 9 2022), như trong tháng 3 và tháng 9 hàng nằm, chúng tôi thực hiện tăng quỹ để thực hiện vận hành và phát triển. Chúng tôi rát biết ơn cho mỗi dollar được quyên góp.

Trân trọng,
Z-Library quản trị

Những người quyên góp gần đây

$2
cophure
26 Sep 2022, 00:18
$30
Francesca
26 Sep 2022, 00:18
$10
Andrea
26 Sep 2022, 00:15
$5
Jessica
26 Sep 2022, 00:14
$20
Herman
26 Sep 2022, 00:13
$5
Guannan
26 Sep 2022, 00:11
$10
Kayla
26 Sep 2022, 00:11
$5
Staraise1880
26 Sep 2022, 00:10
$5
Georgina
26 Sep 2022, 00:10
$15
library
26 Sep 2022, 00:10
$10
Apa
26 Sep 2022, 00:09
$5
Robyn's
26 Sep 2022, 00:09
$5
Freedom
26 Sep 2022, 00:09
$10
AQUARIUS
26 Sep 2022, 00:08
$25
Tim
26 Sep 2022, 00:08
$10
Fionn
26 Sep 2022, 00:07
$5
Jduckworp
26 Sep 2022, 00:07
$10
Aku
26 Sep 2022, 00:07
$10
jorge_alls
26 Sep 2022, 00:05
$10
Ted
26 Sep 2022, 00:05
$10
kuldeep.kd
26 Sep 2022, 00:05
$10
fbs14dun
26 Sep 2022, 00:04
$10
Angel
26 Sep 2022, 00:04
$20
laz
26 Sep 2022, 00:03
$10
DavidSiltroy
26 Sep 2022, 00:03
$5
Anisa
26 Sep 2022, 00:03
$5
CAROL
26 Sep 2022, 00:03
$10
Maria
26 Sep 2022, 00:03
$20
shenglai
26 Sep 2022, 00:03
$10
Colin
26 Sep 2022, 00:02
$10
Zzz
26 Sep 2022, 00:01
$10
SSR
26 Sep 2022, 00:00
$5
sonja
25 Sep 2022, 23:59
$1
Rodrigo
25 Sep 2022, 23:58
$5
Fabiola
25 Sep 2022, 23:58
$10
Lakewood1973!
25 Sep 2022, 23:57
$5
dymetria
25 Sep 2022, 23:56
$10
Anna
25 Sep 2022, 23:56
$5
Val’s
25 Sep 2022, 23:56
$10
marciaj
25 Sep 2022, 23:56
$5
gilles
25 Sep 2022, 23:55
$10
Lóa
25 Sep 2022, 23:55
$5
Papibella
25 Sep 2022, 23:54
$25
Jnp
25 Sep 2022, 23:54
$5
Katrina
25 Sep 2022, 23:52
$5
Doug
25 Sep 2022, 23:50
$5
Lingyi
25 Sep 2022, 23:50
$10
paolino86
25 Sep 2022, 23:49
$5
Emily
25 Sep 2022, 23:49
$40
Anonymous
25 Sep 2022, 23:48
$10
Elina
25 Sep 2022, 23:47
$50
Kool
25 Sep 2022, 23:47
$10
hydroapo
25 Sep 2022, 23:46
$15
Polo
25 Sep 2022, 23:46
$10
Teaching
25 Sep 2022, 23:44
$1
Chris
25 Sep 2022, 23:44
$12
Cor91
25 Sep 2022, 23:44
$10
Dat
25 Sep 2022, 23:42
$5
Nirbhay
25 Sep 2022, 23:42
$10
book20202
25 Sep 2022, 23:40
$5
bestandsdaten
25 Sep 2022, 23:40
$5
LEOOAG
25 Sep 2022, 23:39
$5
Indirect
25 Sep 2022, 23:38
$20
NV
25 Sep 2022, 23:38
$5
cara
25 Sep 2022, 23:38
$5
Gogi
25 Sep 2022, 23:37
$10
clown
25 Sep 2022, 23:36
$10
Mark
25 Sep 2022, 23:36
$5
Lucr008
25 Sep 2022, 23:35
$5
SammyP
25 Sep 2022, 23:32
$2
railsom.ferreira123
25 Sep 2022, 23:31
$10
robertogejman
25 Sep 2022, 23:31
$2
WILIANS
25 Sep 2022, 23:30
$10
Beldjoudi
25 Sep 2022, 23:30
$15
Philip
25 Sep 2022, 23:29
$10
sosa
25 Sep 2022, 23:27
$15
Joe
25 Sep 2022, 23:27
$4
X
25 Sep 2022, 23:26
$5
fran
25 Sep 2022, 23:26
$5
Amy
25 Sep 2022, 23:26
$10
redela
25 Sep 2022, 23:25
$4
NiubilityDemo
25 Sep 2022, 23:25
$5
Tonyd57
25 Sep 2022, 23:25
$4
flyingpig
25 Sep 2022, 23:25
$20
MaartenW
25 Sep 2022, 23:24
$10
josé
25 Sep 2022, 23:24
$25
pepito
25 Sep 2022, 23:24
$10
Shayir
25 Sep 2022, 23:24
$5
Jenn
25 Sep 2022, 23:22
$5
shirleyrg
25 Sep 2022, 23:22
$10
tae
25 Sep 2022, 23:22
$10
rafa
25 Sep 2022, 23:21
$5
sawa
25 Sep 2022, 23:18
$10
enn
25 Sep 2022, 23:17
$10
Julien
25 Sep 2022, 23:17
$5
Marisa
25 Sep 2022, 23:17
$10
Noelia
25 Sep 2022, 23:16
$5
shy
25 Sep 2022, 23:16
$10
TyroneT
25 Sep 2022, 23:16
$5
kailie
25 Sep 2022, 23:16

Những người quyên góp nhiều nhất

$300
Takashi
25 Sep 2022, 14:37
$250
Akshay
23 Sep 2022, 07:40
$200
Chris
23 Sep 2022, 22:35
$200
Teppner
20 Sep 2022, 14:02
$161
MundoChild
21 Sep 2022, 03:59
$150
NANO
20 Sep 2022, 11:38
$150
Shonki
19 Sep 2022, 07:00
$150
Anonymous
23 Sep 2022, 02:22
$150
james
15 Sep 2022, 19:34
$150
Daniel
19 Sep 2022, 16:04
$150
Dunnigan
21 Sep 2022, 00:02
$150
Fondation
20 Sep 2022, 08:21
$150
Fuligule
22 Sep 2022, 08:48
$150
Cordeiro
20 Sep 2022, 13:27
$130
Brie
18 Sep 2022, 16:14
$126
Enark
20 Sep 2022, 06:50
$125
lys
18 Sep 2022, 09:52
$120
loribeth
24 Sep 2022, 23:50
$110
xavi
22 Sep 2022, 20:18
$110
Sophinette
20 Sep 2022, 01:15
$110
sadie
21 Sep 2022, 17:23
$110
Ruby
25 Sep 2022, 11:35
$110
thinh
18 Sep 2022, 12:39
$110
Maycon
16 Sep 2022, 20:19
$101
Jersey
24 Sep 2022, 18:48
$100
Eka
20 Sep 2022, 07:20
$100
KK
17 Sep 2022, 11:10
$100
Elliott
25 Sep 2022, 20:20
$100
pseudozenon
16 Sep 2022, 11:44
$100
Walter
23 Sep 2022, 18:48
$100
mhuben
15 Sep 2022, 18:33
$100
Anne
22 Sep 2022, 18:54
$100
zj89488
23 Sep 2022, 08:44
$100
Kenny33
18 Sep 2022, 13:09
$100
Regards
23 Sep 2022, 15:14
$100
Bookworm
21 Sep 2022, 07:35
$100
Ruedi
15 Sep 2022, 15:08
$100
Lucie
16 Sep 2022, 22:50
$100
rich
19 Sep 2022, 14:24
$100
David
20 Sep 2022, 11:46
$100
lenoir@ucdavis.edu
20 Sep 2022, 18:27
$100
DeJuna
25 Sep 2022, 17:34
$100
Iris.D
19 Sep 2022, 22:54
$100
Luiz
16 Sep 2022, 14:47
$100
Sury
17 Sep 2022, 17:52
$100
Tim
17 Sep 2022, 00:50
$100
Anna
25 Sep 2022, 06:30
$100
fuquau
17 Sep 2022, 22:35
$100
Melanie
24 Sep 2022, 18:34
$100
BJH
25 Sep 2022, 03:41
$100
Kavitha
20 Sep 2022, 07:11
$100
Richard
19 Sep 2022, 23:18
$100
erfotografo
19 Sep 2022, 20:42
$100
Irina
19 Sep 2022, 02:58
$100
annette
21 Sep 2022, 18:34
$100
tebo
17 Sep 2022, 20:22
$100
SAlAJAMI
16 Sep 2022, 18:10
$100
Anonymous
23 Sep 2022, 18:08
$100
Lula
23 Sep 2022, 20:02
$100
password
20 Sep 2022, 10:50
$100
bernie
16 Sep 2022, 11:50
$100
zibuyu9
20 Sep 2022, 06:46
$100
AW
20 Sep 2022, 15:58
$100
Ken
18 Sep 2022, 18:36
$100
Boomer
20 Sep 2022, 00:04
$100
Karyn
17 Sep 2022, 11:48
$100
Frankie
16 Sep 2022, 14:20
$100
Didier
17 Sep 2022, 12:49
$100
hoplitae
19 Sep 2022, 12:38
$100
kirjas
20 Sep 2022, 21:47
$100
charles
19 Sep 2022, 17:43
$100
Arronax
19 Sep 2022, 18:22
$100
Ming
22 Sep 2022, 09:52
$100
SudhirSarnobat
18 Sep 2022, 06:21
$100
trades
18 Sep 2022, 09:31
$100
wpscott
16 Sep 2022, 05:04
$100
rany
17 Sep 2022, 22:48
$100
Lewin
21 Sep 2022, 08:55
$100
ZL5322zl
21 Sep 2022, 18:18
$100
DIANE
24 Sep 2022, 00:52
$100
Naomi
15 Sep 2022, 21:46
$100
wellzini
21 Sep 2022, 22:22
$100
hello2022
25 Sep 2022, 06:26
$100
steve
20 Sep 2022, 07:08
$100
Andre
19 Sep 2022, 04:07
$100
J.Liu
20 Sep 2022, 08:50
$100
unifish
17 Sep 2022, 13:18
$100
UB
20 Sep 2022, 00:20
$100
kuo
18 Sep 2022, 17:34
$100
zhtxiii
19 Sep 2022, 06:45
$100
Fungusamongus
17 Sep 2022, 15:37
$100
Dr.
20 Sep 2022, 07:22
$100
百服宁
24 Sep 2022, 04:34
$100
doobee
16 Sep 2022, 19:53
$100
Catherine
18 Sep 2022, 14:39
$100
Fearey
22 Sep 2022, 20:35
$100
malene
16 Sep 2022, 20:25
$100
zinnia
23 Sep 2022, 10:02
$100
Javier
18 Sep 2022, 20:53
$100
Nina
18 Sep 2022, 17:59