Quyên góp

Xin chọn phương thức thanh toán

Amazon

1. Mua một thiệp quà tại amazon.com

Bạn phải sử dụng địa chỉ email của chúng tôi ( ) trong phần "email người nhận", và không quên để email của bạn , mà được dùng khi đăng ký tại thư viện ở phần"người gửi". Việc này giúp chúng tôi nhận diện sự hỗ trợ của bạn.

2. Hãy gửi thiệp quà tặng điện tử tới zlibdonat+x006@gmail.com

Nếu tài khoản của bạn chưa được nâng lên Premium trong vòng 10-15 sau khi chuyển quyên góp, vui lòng liên hệ với chùng tôi theo địa chỉ support@bookmail.org với số đơn hàng Amazon của bạn.

Ví dụ: